ABECEDA ENGLESKOG JEZIKA PDF

Upitni oblik - glagol TO BE. Kako da:. I pitate nekoga za ime, godine, adresu i. I am John. Am I John? You are John.

Author:Kazrazil Vutilar
Country:Dominica
Language:English (Spanish)
Genre:Music
Published (Last):3 July 2016
Pages:469
PDF File Size:7.8 Mb
ePub File Size:1.35 Mb
ISBN:603-8-84826-956-4
Downloads:50550
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TemiKako da: uz pomoc audio-vizuelnog metoda savladate elementami nivo engleskog jezika; koristite CD i prirucnik. Svrha ovog kursa je da vam omoguci da, uceci samostalno, savladate osnovno sporazumevanje u odredenim situacijama.

Kurs je namenjen onima koji do sada nisu ucili engleski ili su ga ucili davno, a potrebno im je da za kratko vreme steknu bar elementamo poCetno znanje gramatike i sporazumevanje za osnovnu komunikaciju. Svaka lekcija se sastoji od 4 dela: I. Ponovite - svrha je vezbanje izgovora i lakse memorisanje.

Vezbanja - primena stecenog znanja. Uz svaki segment lekcije je recnik, PreporuCujemo: da CD i priruinik koristite istovremeno; da ponavljate glasno i vise puta, nove reci, fraze i gramaticke seme; da predete na sledecu lekciju tek kada potpuno savladate prethodnu; da pazljivo pratite sve opcije ukoliko je dat samo pojedinacni primer; da prvo prepisujete pojedinafine reci, fraze, pa cele refienice, a kasnije da ih pistete kao diktat, koristeci CD.

Plan uCenja: prvo dva puta samo odsluSajte lekciju; vise puta glasno izgovorite reci iz reCnika; odmah posle toga ponovo sasluisajte lekciju. Kada vremenom ponovite svaku lekciju najmanje 10 puta, mozete preci na sledeci nivo " Abecede engleskog jezika 2". All rights reserved. My name is John. I am a student. You are a student, too. Bob is a student. He is a student, too.

Good morning, madam. What s your name, please? My name is Brown. John Brown. And this is my wife, Mrs. Thank you, Mr. Tarn Jim Thompson. Please come in, Mr. Hello, John. Come in. What s your telephone number? One two threefourfive. And what s your telephone number? It s six seven eight nine, room ten. James Bond. Ponovite: Good morning Good afternoon Good evening What s your name?

Zovem se Zovem se Hvaia. Veliko hvala Oprostite, izvinite Udite, molim vas Zdravo Ovo je. Broj telefona , Broj sobe Mr. Da pozdravite neformalno: Hello Jane. Da pitate nekoga za ime: What s your name, please? Da se vi predstavite kratka forma : My name is. Da zahvalite: Thank you very much Da potvrdite kratka forma : Yes, I am. Yes, it is. Da pozovete nekoga da ude: Come in. Da privucete paznju: Excuse me. Da pokazete, predstavite: This is. Bob is a student, too. John and Bob are brothers.

They are students. They are not teachers. I amfine, thank you, andyou? Ann is a teacher. Mary is a teacher, too. Ann and Mary are sisters. They re teachers. They aren t students. ReiSnik are - su brother, brothers - brat, braca they - oni are not - nisu teacher - ucitelj, nastavnik sister, sisters - sestra, sestre they re they are - oni su, one su kratka forma they are not, they aren t - oni nisu, one nisu Hello, Bob! Hello, Ann! This is John. He is not myfriend. He is my brother.

Hello, John! How are you? Very well, thanks. And this is Mary. She is not myfriend. She is my sister. Hello, Bob. Hello, Mary. Recnik is not - nije how - kako How are you? My name s Mary. This is my mother, Helen. I m John. My name s John. That is myfather, Bill. Mary and I arefriends.

We arefriends. Our parents arefriends, too. They arefriends, too. ReCnik mother - majka that - onaj that is - one je, to je father - otac we - mi friend, friends - prijatelj, prijatelji our - nasi parents - roditelji III John and Bob are students. John, Bob, you are students. Ann and Mary are teachers. Ann, Mary, you are teachers. Recnik you - vi 2. E mi Ave Chico, Harpo and Groucho are brothers. Ja sam. Ti si. On je , Ona je. One je. You are you re Ti si 3.

We are we re Mi smo 2, You are you re Vi ste 3. Odricni oblik: they are not, he she is not, I am not. Prisvojni pridevi: my, your, our. Neodredeni clan "o": a student, a teacher. We are not II Dodajte odgovarajucu rei u mnoiini: 1 He is a boy.

They are 2 She is a girl. They are 3 This is my sister. We are 4 John is yourfriend. You are 5 Bob isn t my brother. We are not Ill Prevedite na engleski: 1 Dzon je student. A u My name is Oliver. This is Stan Laurel. Stan and I arefriends.

KAHN THE CODEBREAKERS PDF

abeceda engleskog jezika sa integrisanim audiom

Descubra todo lo que Scribd tiene para ofrecer, incluyendo libros y audiolibros de importantes editoriales. Upitni oblik - glagol TO BE. Kako da:. I pitate nekoga za ime, godine, adresu i. I am John. Am I John? You are John.

ASTM A36M PDF

abeceda engleskog jezika - optimizovana

Embed Size px x x x x Svrha ovog kursa je da vam omoguci da, uceci samostalno,savladate osnovno sporazumevanje u odredenim situacijama. Kurs je namenjen onima koji do sada nisu ucili engleski ili suga ucili davno, a potrebno im je da za kratko vreme steknu barelementamo poCetno znanje gramatike i sporazumevanje zaosnovnu komunikaciju. PreporuCujemo:- da CD i priruinik koristite istovremeno;- da ponavljate glasno i vise puta, nove reci, fraze. Plan uCenja:- prvo dva puta samo odsluSajte lekciju;- vise puta glasno izgovorite reci iz reCnika;- odmah posle toga ponovo sasluisajte lekciju.

BARBARA SZACKA WPROWADZENIE DO SOCJOLOGII WARSZAWA 2008 PDF

Abeceda Engleskog Jezika - Optimizovana

In order to set up a list of libraries that you have access to, you must first login or sign up. Then set up a personal list of libraries from your profile page by clicking on your user name at the top right of any screen. You also may like to try some of these bookshops , which may or may not sell this item. Separate different tags with a comma. To include a comma in your tag, surround the tag with double quotes.

Related Articles